AQUA REHA- NOWOŚĆ

AQUA REHA to zajęcia w wodzie dedykowane osobom, których stan zdrowia wymaga poprawy ruchomości w stawach, łagodzenia dolegliwości bólowych, poprawy ogólnej wydolności organizmu. Celem zajęć jest reedukacja ruchowa (nauka wzorca ruchowego, który w wyniku urazu/ choroby został utracony lub zniekształcony). Zajęcia AQUA REHA to ćwiczenia w wodzie, które działają na organizm odprężająco i relaksacyjnie co korzystnie wpływa na proces usprawniania. Dzięki odpowiednio dobranym ćwiczeniom oddziaływujemy na poprawę koordynacji ruchowej i siłę mięśni. Odpowiednie natężenie ćwiczeń i ich powtarzalność prowadzi do poprawy zwiększenia wytrzymałość organizmu. Środowisko wodne korzystnie wpływa na rozluźnienie mięśni, które w wyniku choroby są nadmiernie napięte. Pozorna utrata masy ciała jaką zapewnia woda, znacznie poprawia koordynację nerwowo- mięśniową. Zajęcia AQUA REHA prowadzone są w niewielkiej grupie i mają charakter ćwiczeń hydrokinezyterapeutyczych, uwzględniają specjalne potrzeby uczestników z zaburzeniami narządu ruchu. Nasza oferta ćwiczeń w wodzie AQUA REHA ma charakter leczniczy i z powodzeniem może być stosowana jako rehabilitacja ruchowa w wodzie. Wierzymy, że dzięki naszym specjalistycznym ćwiczeniom opartym na wiedzy i doświadczeniu, pozytywnie wpłyniemy na Wasze zdrowie.

Zalety udziału w zajęciach:

  • – poprawa orientacji przestrzennej poszczególnych odcinków ciała
  • – rozluźnienie napięcia mięśniowego
  • – poprawa krążenia obwodowego
  • – obniżenie napięcia mięśniowego
  • – zmniejszenie dolegliwości bólowych
  • – pozytywne oddziaływanie na mięśnie oddechowe
  • – poprawa stanu psychicznego uczestnika
  • – pozytywne efekty w usprawnianiu