PŁYWANIE KOREKCYJNE dla dzieci i młodzieży

W naszej ofercie znajdziecie wyjątkowe zajęcia, których głównym celem jest kształtowanie prawidłowej postawy ciała.
Tę aktywność ruchową realizujemy w wodzie, dobierając zadania wycelowane w indywidualne potrzeby uczestnika (na podstawie zaświadczenia lekarskiego, które określa wadę postawy).
Zajęcia pływania korekcyjnego to forma zajęć przydatna na wielu płaszczyznach, zarówno jako aktywność prewencyjna ale również lecznicza i rehabilitacyjna po przebytych urazach narządu ruchu.
Dedykujemy je dzieciom i młodzieży, która ma zdiagnozowaną nieprawidłową postawę ciała lub jest zagrożona utrwaleniem nieprawidłowych nawyków.
Wykorzystując właściwości wody zwiększamy oddziaływanie ćwiczeń  działając zapobiegawczo na powstawanie i utrwalanie wad postawy.

Pływanie korekcyjne przynosi same korzyści dla uczestników:

– zajęcia o charakterze prozdrowotnym
– dobór ćwiczeń na zajęciach jest zindywidualizowany pod kątem zdiagnozowanych nieprawidłowości
w postawie ciała
– środowisko wodne eliminuje ciężar masy ciała, co korzystnie wpływa na  zmniejszenie napięcia
mięśni posturalnych
– uczestnicy z nadwagą nie obciążają nadmiernie stawów, a zwiększona pływalność  ułatwia
wykonywanie ćwiczeń, czyli daje poczucie odnoszenia sukcesu
– zwiększa pracę mięśni w tym  oddechowych, co zdecydowanie poprawia ruchomość klatki
piersiowej
– pływanie korekcyjne w porównaniu z  zajęciami  korekcji i kompensacji  wad postawy  na „ sucho”
opóźnia czas zmęczenia organizmu, co pozwala bardziej efektywnie wykorzystać czas na zajęciach
– pływanie korekcyjne jest atrakcyjną formą postępowania korekcyjnego,  bardzo lubianą przez dzieci
– opór wody korzystnie wpływa na wzmocnienie siły osłabionych mięśni i wytrzymałość organizmu.