AQUA REHA to zajęcia w wodzie dedykowane osobom, których stan zdrowia wymaga poprawy ruchomości w stawach, łagodzenia dolegliwości bólowych, poprawy ogólnej wydolności organizmu.

Celem zajęć jest reedukacja ruchowa (nauka wzorca ruchowego, który w wyniku urazu/ choroby został utracony lub zniekształcony). Zajęcia AQUA REHA to ćwiczenia w wodzie, które działają na organizm odprężająco i relaksacyjnie co korzystnie wpływa na proces usprawniania.

Dzięki odpowiednio dobranym ćwiczeniom wpływamy na poprawę koordynacji ruchowej i siłę mięśni. Odpowiednie natężenie ćwiczeń i ich powtarzalność  prowadzi do poprawy i zwiększenia wytrzymałość organizmu. Środowisko wodne korzystnie wpływa na rozluźnienie mięśni, które w wyniku choroby są nadmiernie napięte. Pozorna utrata masy ciała jaką zapewnia woda, znacznie poprawia koordynację nerwowo- mięśniową.

Zajęcia AQUA REHA prowadzone są w niewielkiej grupie i mają charakter ćwiczeń hydrokinezyterapeutyczych, uwzględniają specjalne potrzeby uczestników z zaburzeniami narządu ruchu.

Nasza oferta ćwiczeń w wodzie AQUA REHA  ma charakter leczniczy i z powodzeniem może być stosowana jako  rehabilitacja ruchowa w wodzie.  Wierzymy, że dzięki naszym specjalistycznym ćwiczeniom opartym na wiedzy i doświadczeniu, pozytywnie wpłyniemy na Wasze zdrowie.

Zalety udziału w zajęciach:

  • poprawa orientacji przestrzennej poszczególnych odcinków ciała
  • rozluźnienie napięcia mięśniowego
  • poprawa krążenia obwodowego
  • zmniejszenie dolegliwości bólowych
  • pozytywne oddziaływanie na mięśnie oddechowe
  • pozytywne efekty w usprawnianiu
  • poprawa stanu psychicznego uczestnika.