W naszej ofercie znajdziecie wyjątkowe zajęcia, których głównym celem jest kształtowanie prawidłowej postawy ciała. Mają one charakter zajęć indywidualnych.

Tę aktywność ruchową realizujemy w wodzie, dobierając zadania wycelowane w indywidualne potrzeby uczestnika (na podstawie zaświadczenia lekarskiego, które określa wadę postawy).

Zajęcia pływania korekcyjnego to forma zajęć przydatna na wielu płaszczyznach, zarówno jako aktywność prewencyjna ale również lecznicza i rehabilitacyjna po przebytych urazach narządu ruchu.

Dedykujemy je dzieciom i młodzieży, która ma zdiagnozowaną nieprawidłową postawę ciała lub jest zagrożona utrwaleniem nieprawidłowych nawyków.

Wykorzystując właściwości wody zwiększamy oddziaływanie ćwiczeń  działając zapobiegawczo na powstawanie i utrwalanie wad postawy.

Pływanie korekcyjne przynosi same korzyści dla uczestników:

  • zajęcia o charakterze prozdrowotnym
  • dobór ćwiczeń na zajęciach jest zindywidualizowany pod kątem zdiagnozowanych nieprawidłowości w postawie ciała
  • środowisko wodne eliminuje ciężar masy ciała, co korzystnie wpływa na  zmniejszenie napięcia mięśni posturalnych
  • uczestnicy z nadwagą nie obciążają nadmiernie stawów, a zwiększona pływalność  ułatwia wykonywanie ćwiczeń, czyli daje poczucie odnoszenia sukcesu\
  • zwiększa pracę mięśni w tym  oddechowych, co zdecydowanie poprawia ruchomość klatki piersiowej
  • pływanie korekcyjne w porównaniu z  zajęciami  korekcji i kompensacji  wad postawy  na „ sucho” opóźnia czas zmęczenia organizmu, co pozwala bardziej efektywnie wykorzystać czas na zajęciach
  • pływanie korekcyjne jest atrakcyjną formą postępowania korekcyjnego,  bardzo lubianą przez dzieci
  • opór wody korzystnie wpływa na wzmocnienie siły osłabionych mięśni i wytrzymałość organizmu