W związku z nadzwyczajną sytuacją spowodowaną zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19 i wprowadzeniem żółtej strefy w całej Polsce od 12.10.2020 r. nastąpią zmiany w funkcjonowaniu obiektu ZATOKA SPORTU. Zachowując reżim sanitarny wprowadzone zostaną nowe obostrzenia dla klientów obiektów sportowych.
1. Każda osoba wchodząca na teren Zatoki Sportu PŁ, będzie musiała poddać się obowiązkowemu badaniu temperatury ciała. Osoba, która odmówi poddaniu się pomiarowi  zobowiązana będzie
do natychmiastowego opuszczenia budynku;
2. Wejście do obiektu odbywać się będzie wyłącznie  od strony parkingu Politechniki Łódzkiej, rozdzielone na dwa wejścia
– wejście z lewej strony będzie przeznaczone dla klientów pływalni, badmintona, sal konferencyjnych, Muzeum Sportu, restauracji i biur Zatoki Sportu PŁ.
– wejście z prawej strony będzie przeznaczone dla osób udających się na siłownię FIT FABRIC i ściankę wspinaczkową FIORD
3. Wyjście z obiektu odbywać się będzie wyłącznie od strony Al. Politechniki.
4. Sugeruje się ograniczenie ilości opiekunów dzieci przebywających w obiekcie do niezbędnego minimum.
5. Opiekunowie dzieci pływających na pływalni winni ograniczać czas przebywania w holu głównym do niezbędnego minimum i udać się jak najszybciej na trybuny basenowe.
6. Na jeden przysługujący najemcy tor może wejść nie więcej niż dwóch opiekunów (spośród rodziców wyznaczonych przez pracownika szkółki), którzy będą pomagali w przebieraniu i doprowadzeniu dzieci na nieckę.
7. W związku z obowiązkiem pomiaru temperatury ciała, sugeruje się wcześniejsze przybycie na zaplanowane zajęcia grupowe.
8. Dzieci do lat 6 mogą odzież wierzchnią i buty zmienić w holu i zabrać ze sobą do szatni basenowej, pozostali klienci powinni kierować się zgodnie z oznaczeniami do szatni głównej a następnie w kierunku kas.
9. Poruszanie się w przestrzeni holu głównego będzie odbywało się zgodnie z mapami i oznaczeniami w obiekcie.