BASEN, Łódź, ul. Balonowa 1 – teren Szkoły Podstawowej nr 19

* w czasie trwania pandemii COVID-19 zawieszamy możliwość przekazania karnetu innej osobie.

AQUA FITNESS

RODZAJ ZAJĘĆ

 

KARNET (MIN. 4 ZAJĘCIA)

ZAJĘCIA 1 RAZ W TYGODNIU

KARNET

ZAJĘCIA 2 RAZY W TYGODNIU

WEJŚCIE JEDNORAZOWE

 

KAUCJA DLA POSIADACZY KART SPORTOWYCH

 

AQUA AEROBIC 28,00 ZŁ X ILOŚĆ WEJŚĆ 25,00 ZŁ X ILOŚĆ WEJŚĆ 35,00 ZŁ 35,00 ZŁ
AQUA JUMP 30,00 ZŁ X ILOŚĆ WEJŚĆ 37,00 ZŁ 37,00 ZŁ

Karnety miesięczne, obowiązują przez okres miesiąca kalendarzowego.

NAUKA / DOSKONALENIE PŁYWANIA

RODZAJ ZAJĘĆ KARNET MIESIĘCZNY
(MIN. 4 ZAJĘĆ)
KARNET DWUMIESIĘCZNY
(MIN. 8 ZAJĘĆ)
WPISOWE
NAUKA / DOSKONALENIE PŁYWANIA 30,00 ZŁ X ILOŚĆ ZAJĘĆ 30,00 ZŁ X ILOŚĆ WEJŚĆ 40,00 ZŁ
LEKCJE INDYWIDUALNE

(NIE OBEJMUJĄ WEJŚCIA NA BASEN)

100,00 ZŁ X ILOŚĆ ZAJĘĆ 85,00 ZŁ X ILOŚĆ ZAJĘĆ

OPCJE DODATKOWE

MOŻLIWOŚĆ ODROBIENIA 2 ZAJĘĆ