BASEN, Łódź, aleja Kardynała Stefana Wyszyńskiego 100 – teren Szkoły Podstawowej nr 19

* w czasie trwania pandemii COVID-19 zawieszamy możliwość przekazania karnetu innej osobie.

AQUA FITNESS

RODZAJ ZAJĘĆ

 

KARNET 

ZAJĘCIA

1 RAZ

W TYGODNIU

KARNET

ZAJĘCIA

2 RAZY

W TYGODNIU

KARNET

ZAJĘCIA

3 RAZY

W TYGODNIU

 

WEJŚCIE

JEDNORAZOWE

 

KAUCJA

DLA POSIADACZY

KART SPORTOWYCH

 

AQUA AEROBIC 30,00 zł 28,00 zł 26,00 zł 38,00 zł 38,00 zł

Karnety miesięczne, obowiązują przez okres miesiąca kalendarzowego.

NAUKA / DOSKONALENIE PŁYWANIA

RODZAJ ZAJĘĆ ZAJĘCIA

1 RAZ

W TYGODNIU

WEJŚCIE

JEDNORAZOWE

NAUKA / DOSKONALENIE PŁYWANIA 34,00 zł 40,00 zł