BASEN, Łódź, aleja Kardynała Stefana Wyszyńskiego 100 – teren Szkoły Podstawowej nr 19

AQUA FITNESS

AQUA AEROBIC CENA
KARNET 

ZAJĘCIA

1 RAZ

W TYGODNIU

32,00 zł*

* x ilość zajęć

KARNET

ZAJĘCIA

2 RAZY

W TYGODNIU

30,00 zł*

* x ilość zajęć

WEJŚCIE

JEDNORAZOWE

45,00 zł
KAUCJA

DLA POSIADACZY

KART SPORTOWYCH

45,00 zł
Karnety miesięczne, obowiązują przez okres miesiąca kalendarzowego.

NAUKA / DOSKONALENIE PŁYWANIA

NAUKA / DOSKONALENIE PŁYWANIA CENA
ZAJĘCIA

1 RAZ

W TYGODNIU

 

42,00 zł*

* x ilość zajęć

WEJŚCIE

JEDNORAZOWE

55,00 zł