RODZAJ ZAJĘĆKARNET
ZAJĘCIA
1 RAZ
W TYGODNIU
KARNET
ZAJĘCIA
2 RAZY
W TYGODNIU
WEJŚCIE
JEDNORAZOWE
KAUCJA
DLA POSIADACZY
KART SPORTOWYCH
AQUA AEROBIC32,00 zł*
* x ilość zajęć
30,00 zł*
* x ilość zajęć
45,00 zł45,00 zł